Ayak Parmaklari ve Kollarda Kısalıklar

Ayak Parmakları Kısalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

El veya ayakta parmak kısalıkları genellikle tarak kemiklerinin kısalığı sonucu oluşur. Ayak tarak kemiğinde kısalık ayak parmağının ayak üzerinde çıkıntılı ve kısa olmasına yol açar. Ayakkabı giyme sorunları, ağrı ve kozmetik problemler yaratır. Kısa parmağın üzerinde ayakkabı vurmasına bağlı nasır oluşabilir. Ayrıca ayak tabanında da yük dağlımındaki bozukluktan dolayı ayak tabanında da nasırlar ve yürüme bozuklukları görülebilir.

2000’de bir kişide 4. ayak parmağında rastlanır. İkinci sıklıkta ise birinci ayak parmağında görülür (Morton ayağı). Doğuştan olduğu gibi sonradan sebeplerden de kaynaklanabilir. Doğuştan olduğunda her iki tarafta da ve elde birlikte olabilir. Kadınlarda 25 kat daha fazladır. Sonradan sebepler olarak ise travma, enfeksiyon, Freiberg hastalığı, radyasyon tedavisi, orak hc’li anemi, epifiz displazisi, romatoid artrit, geçirilmiş ayak ameliyatları, hormon hastalıkları (psödohipoparatiroidizm) sayılabilir.

Tedavide uzatma ameliyatları uygulanır. Eğer kısalık 1 cm’den az ise akut uzatma (ameliyat ile bir defada), fazla ise tedrici uzatma (eksternal fiksatör ile yavaş yavaş) yöntemi tercih edilir. Birden fazla tarak kemiğinde kısalık var ise çok nadiren de bir kısmının uzatılarak diğerlerinin kısaltılması tercih edilebilir.

Tedavi tekniğine bağlı olarak uzatma sırasında karşılaşılabilecek sorunlar: eğrilik, fazla veya az uzatma, uzatılan kemik bölgesinde kaynamama, parmak çıkığı, ve parmak eklemlerinde sertlik sayılabilir.

Nasıl Tedavi Edilirler ?

ayak parmaklari ve kollarin kisaliklari img02 1

ayak parmaklari ve kollarin kisaliklari img03

ayak parmaklari ve kollarin kisaliklari img04

Ayak parmaklarında kısalık (4. parmak) vardı (45 yaşında).

A) Bir yıl önce başka bir merkezde uzatma ameliyatı yapılmış ancak tedavi başarısız olmuş. Sol ayak 4. parmakta kısalık görülüyor.

B) Tedavi öncesinde, uzatma sırasında ve uzatma sonrasındaki röntgenleri görülmekte.

C) 3 aylık bir tedavi ile sol ayakta 4. parmak uzatıldı. Önden ve ayak tabanında bakıldığında her iki ayak parmaklarının tamamen eşit hale geldiği görülüyor. Kişi artık her türlü açık ayakkabıyı rahatlıkla giyebiliyor.


ayak parmaklari ve kollarin kisaliklari img05

ayak parmaklari ve kollarin kisaliklari img06

ayak parmaklari ve kollarin kisaliklari img07

A) Ayak parmak kısalığı için bir yıl önce başka bir merkezde sağ tarafa uzatma ameliyatı yapılmış ancak tedavi başarısız olmuş,  sağ taraf yetersiz kaynama ve parmaklarda eğrilik ile sonuçlanmış (16 yaşında). Solda 3. ve 4. parmaklardaki kısalığa bağlı olarak parmaklar ayak üzerinde çıkıntılı durumda, kozmetik şikayetler dışında ayakkabı giyme sorunlarına yol açıyordu.

B) Sol tarafın tedavi öncesi, uzatma sırasında ve uzatma sonrasındaki röntgenleri görülmekte.

C) 3 aylık bir tedavi ile sol ayaktaki 3. ve 4. parmaklar uzatıldı. Tedavi sonunda önden ve ayak tabanında bakıldığında parmaklarının tamamen eşit hale geldiği görülüyor. Kişi artık her türlü açık ayakkabıyı rahatlıkla giyebiliyor. Tedavi eğitimin aksamaması için yaz tatilinde uygulandı.


Kol Kısalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Kollardaki kısalık aşırı olmadıkça belirgin fonksiyonel problemlere yol açmaz. Kısalık fazla ise veya aynı zamanda omurga sorunlarına bağlı belde sertlik var ise kişi masadan uzanıp bir şeyi alma gibi veya kişisel ihtiyaçlarını gidermede sorunlar yaşayabilir. Genellikle kısalık 5 cm’ yi geçiyorsa veya akondroplazi gibi doğumsal hastalıklara bağlı olarak ileri derece ise uzatma söz konusudur.

Nasıl Tedavi Edilirler ?

kollarin kisaliklari img01

Uzatma ile her iki kol eşit hale getirilebilir. Fonkisyonel ve kozmetik olarak çok iyi sonuçlar elde edilebilir.


kollarin kisaliklari img08

kollarin kisaliklari img09

Akondroplazi hastalığına bağlı olarak boy kısalığı ve kollarda kısalık var (16 yaşında). Önce bacaklar 20 cm uzatıldı. Daha sonra kollardaki kısalık için tedavi başladı. Kollarda genellikle unilateral eksternal fiksatör ile uzatma tercih edilir. Hasta bu sırada günlük ihtiyaçları olan yemek yeme, kitap okuma gibi fonkisyonlarını yapabilir.

A) Tedavi öncesi,

B) Ameliyat sonrası,

C) Uzatma tedavisi devam ederken ve

D) 12 cm’lik kol (humerus) uzatma tedavisi bittikten sonra fonkisyonları ve klinik görünümü görülemekte.


a img01

b img01

c img01

d img01

”Madelung hastalığı” veya kırık sonrası ön kol kemiklerinden bir tanesinin kısa kalması sonucunda el bileği hareketlerinde kısıtlılık veya diğer fonksiyonel kayıplar olabilir.

A) Hastanın kozmetik şikayetler dışında günlük fonksiyonlarında ve araba kullanırken el bileği ağrısı mevcuttu (24 yaşında).

B) Madelung hastalığına bağlı radius kemiğinde kısalık ve açısal bozukluk vardı, bu durum el bileği ekleminde uyumsuzluk oluşturmakta idi. İlizarov eksternal fiksatörü ile kısa ve açısal bozukluk olan radius kemiği uzatıldı. Hasta tedavi süresince günlük aktivitelerini gerçekleştirdi.

C) Tedavi sonunda hastanın şikayetleri geçti ve

D) Fonksiyonları düzeldi.