Kırık Kaynamaması ve Osteomyelit Nasıl Tedavi Edilir?

Nasıl Tedavi Edilirler?

Kaynamayan kırıkların tedavisi her hastada eşlik eden problemlere göre (enfeksiyon, kısalık, eğrilik, vb) farklı tedavi yöntemleri gerektirir. Tedavi yöntemine, uygun röntgenlerin çekilmesi, klinik ve laboratuar muayenesi sonucunda karar verilir.

Tedavide “Unilateral uzatma eksternal fiksatörler”, “Kemik kaybında “Kablo tekniği”, “içeriye yerleştirilen plak ve intramedüller çiviler”, Taylor Spatial Frame (bilgisayar yardımlı akıllı fiksatör) gibi farklı ve modern yöntemler uygulanır.

Humerus Kaynamaması Tedavisi (Psödoartroz)

kaynamis kemikler img01


A) Humerus kemiği (üst kol) 4 yıl önce düşme sonrası kırılmış (45 yaş) ve yapılan birçok ameliyata rağmen kaynama elde edilememiş. Röntgende görüldüğü üzere son ameliyatındaki plaklar içeride kırılmış, kendisi günlük yayatını sol kolunu pek fazla kullanmadan sürdürebiliyordu.

B) İnternal osteosentez ve kemik grefti tekniği ile tedavi edildi.

C) Kaynamama ameliyatı sonrasında 3. ayda kırık tamamen iyileşti ve kısa bir süre sonra günlük hayatına döndü.kaynamis kemikler img02

kaynamis kemikler img03

A) Humerus’ta (üst kol) 3 yıl önce bir yaralanma sonrası kırık meydana gelmiş (25 yaşında). Daha önce 3 defa ameliyat edilmiş ancak hepsi başarısız olmuş. Geldiğinde plak - vidalar kırılmış ve gevşemişti. Kol tamamen sarsak vaziyette fonksiyon görmüyordu. B) 7 saatlik bir ameliyat ile bütün implantlar çıkartıldı ve unilateral eksternal fiksatör yöntemi ile tedavi edildi. Ameliyat sonrası 5. ayda kırık tamamen iyileşti ve eksternal fiksatör çıkartıldı. Bu sürede hasta eksternal fiksatör takılıyken yemek yeme vb günlük işlerini yapabildi. C) Tedavi sonunda hiçbir sekel kalmadan fonksiyonlarına tamamen kavuştu.


Osteomyelit Tedavisi


kaynamis kemikler img04

A) Femur kemiğinde (uyluk) 3 yıl önce bir kaza sonrasında kırık oluşmuş (30 yaşında). Sonrasında intramedüller çivi tekniği ile ameliyat edilmiş. Ancak ameliyat sonrasında enfeksiyon gelişmiş ve sonuçta kemik iltihabı (osteomyelit) oluşmuş. Osteomyelit tedavisi zor bir durumdur, eski inanışlara göre osteomyelit için tedavisi mezarda biter sözü kullanılırdı. Ancak modern tıbbi tedavi yöntemleri ile osteomyelit tedavi edilebilmektedir.

B)
Hastaya “Masquelet tekniği” uygulandı. Bu teknik iki veya üç aşamalı bir tedaviyi gerektirir. İlk aşamada osteomyelit temizlendi, ikinci aşamada hastaya kendi kemiğinden greft uygulandı ve üçüncü aşamada ise plak yöntemi ile (osteosentez) kaynaması sağlandı.

C) Tedavi toplam 5 ay sürdü. Tedavi sonunda hasta günlük hayatına ve her türlü spor aktiviteye geri döndü.


Femur (Uyluk Kemiği) Kaynamaması Tedavisi


kaynamis kemikler img05 1

A) Femur kemiğinin (uyluk)  kalça bölgesinde 6 yıl önce bir kaza sonrasında kırık oluşmuş (28 yaşında). Sonrasında intramedüller çivi tekniği ile ameliyat edilmiş ancak kırık iyileşmemiş. İlk ameliyatında intramedüller çivinin kilitleme vidaları çivinin deliklerinden geçmiyor, bu durum kırığın kaynamamasına (psödoartroz) yol açmış.

B) Psödoartrozlar için özel bir tedavi yöntemi olan “Sandöviç tekniği” ile ameliyat edildi. Tedavi sonrası 4. ayda kırık tamamen iyileşti ve hasta günlük hayatına geri döndü.


Tibia (Kaval Kemiği) Kaynamaması Tedavisi


kaynamis kemikler img6

kaynamis kemikler img7

A) Tibia kemiği (kaval) ayakbileği seviyesinden iki yıl önce bir kaza sonrasında kırılmış (Pilon kırığı). Sonrasında iki defa ameliyat edilmiş (27 yaşında). Yetersiz uygulama sonucunda kırık kaynamamış ve plak ve vidalar kırılmış.

B)
Taylor Spatial Frame (bilgisayar yardımlı akıllı fiksatör) tekniği ile tedavi edildi. Tedavi süresince ameliyatın ertesi gününden itibaren ilk başlarda koltuk değneği kullanarak sonrasında ise değnek kullanmadan tam basarak yürüdü.

C) Beş aylık tedavi sonrasında hiçbir fonksiyon kaybı olmadan günük hayatına ve spor aktivitelerine geri döndü.


kaynamis kemikler img14

kaynamis kemikler img15

A) Femur kemiği (uyluk) 2 yıl önce bir kaza sonrasında kırılmış ve ameliyat edilmiş (28 yaşında). Ancak kaynama elde edilememiş. Daha sonra çeşitli müdahaleler görmüş ancak hepsi başarısızlıkla sonuçlanmış. Geldiğinde 5 cm kısalık vardı, ancak bir çift koltuk değneği ile yürüyebiliyordu ve kazadan beri işinde çalışamıyordu.

B) Ameliyat sırasında önceki ameliyatta uygulanan vidaların hatalı olduğu tespit edildi. Eski implantlar çıkartıldı. Unilateral eksternal fiksatör tekniği ile tedavi edildi. Ameliyat sonrası dönemde kemik uzatması uygulanarak 5 cm’lik kısalık uzatıldı. Hasta bu sırada bacağının üzerine basarak yürüdü.

C) Tedavi sonunda tamamen iyileşme sağlandı ve günlük hayatına ve her türlü spor aktiviteye geri döndü.kaynamis kemikler img16

A) Femur kemiği (uyluk) 3 yıl önce bir kaza sonrasında kırılmış ve intramedüller çivi yöntemi ile ameliyat edilmiş (40 yaşında). Ancak kaynama elde edilememiş. Geldiğinde bir çift koltuk değneği ile yürüyebiliyordu ve kırık olduğundan beri işinde çalışamıyordu. Önceki ameliyatta uygulanan intramedüller çivinin ince olduğu için kaynama gerçekleşmemiş.

B)
“Exchange nailing tekniği” ile ameliyat edildi. Eski implant çıkartıldı. Farklı ve bu kırık tipi için daha uygun olan intramedüller çivi kullanıldı.

C) Ameliyat sonrası 3. ayda kırık tamamen iyileşti, hasta günlük hayatına ve her türlü spor aktiviteye geri döndü.kaynamis kemikler img17

A) Talihsiz bir yaralanma ve tibia kırığı sonrasında başka bir hastanede eksternal fiksatör ile tedavi uygulanmış (28 yaşında). Ancak kırık kaynamamış, bacakta içe dönüklük, eğrilik ve akıntılı enfeksiyon vardı.

B) Taylor Spatial Frame (bilgisayar yardımlı akıllı fiksatör) ile tedavi uygulandı. Tedavi süresince ameliyatlı tarafına da tam basarak yürüdü.

C) Eğrilikler tam olarak düzeltildi ve kırığın kaynaması sağlandı. Altı aylık tedavi sonrasında tamamen normal günük hayatına ve spor aktivitelerine döndü.kaynamis kemikler img19

kaynamis kemikler img18

kaynamis kemikler img20

A) Açık tibia kırığı sonrasında başka bir hastanede ameliyatlar yapılmış (48 yaşında). Ancak kırıkta yeterli iyileşme yoktu, eğrilik ve kısalık vardı. Ancak bir çift koltuk değneği ile yürüyebiliyordu.

B) Taylor Spatial Frame (bilgisayar yardımlı akıllı fiksatör) yöntemi ile tedavi edildi. Tedavi öncesinde, düzeltme-uzatma sırasında ve kaynama elde edildikten sonraki röntgenleri görülmekte. Tedavi süresince ameliyatlı tarafına tam yük vererek yürüdü. Eğrilik tam olarak düzeltildi, kemik uzatma uygulandı ve kırığın kaynaması sağlandı.

C) Altı aylık tedavi sonrasında tamamen normal günük hayatına ve spor aktivitelerine döndü.kaynamis kemikler img21

kaynamis kemikler img22

kaynamis kemikler img22 1 v2

kaynamis kemikler img23

A) Açık tibia (kaval kemiği) kırığı sonrasında başka bir hastanede ameliyatlar yapılmış (42 yaşında). Acil şartlarda tedavi edilmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmış. Getirildiğinde kaza sonrasonda 3 ay geçmişti ve sağ kaval (tibia) kemiğinde kaynama yoktu, eksternal fiksatör takılıydı ve birçok yara mevcuttu.

B) Ameliyat sırasında yumuşak dokular ve kemiğe gereken müdahaleler yapıldı. Taylor Spatial Frame (bilgisayar yardımlı akıllı fiksatör) yöntemi ile tedavi edildi. Yumuşak dokular iyileşe kadar bacak eğriliği düzeltilmedi. Yaralar iyileştikten sonra Taylor Spatial Frame’in bilgisayar programı yardımı ile kemik eğriliği düzeltildi.

C) Bu aşamadan sonra hasta ameliyatlı tarafına tam yük vererek yürüdü. Bu tedavi takdiği sayesinde ilave plastic cerrahi ameliyatlarına gerek kalmadı.

D) Altı aylık tedavi sonrasında tamamen normal günük hayatına ve spor aktivitelerine döndü.

kaynamis kemikler img8

 kaynamis kemikler img9

 kaynamis kemikler img24

“Cable bone transport tekniği”

A) 2 yıl önce ateşli silah yaralanması sonrasında kırık için 3 defa ameliyat geçirmiş ancak hepsi başarısız olmuş (37 yaşında). Geldiğinde sağ bacağının üzerine basamıyordu, ağrısı mevcuttu ve el ile muayenede patolojik hareket tespit edildi. Ayrıca 2 yıldır işinde çalışamıyordu.

B)
Kaynamayan kırık bölgesi temizlendi. “Cable bone transport tekniği” ile kemik kaydırma ameliyatı uygulandı (The New Intramedullary Cable Bone Transport Technique, Metin Kucukkaya, et al, J Orthop Trauma 2009). Bu teknik özellikle büyük kemik defektlerinin tedavisinde etkili bir yöntemdir. Kısalık kalmaması için gereken miktarda kemik uzatması uygulandı. Tedavi sırasında hasta eksternal fiksatör takılı iken koltuk değneği yardımı ile sürekli yürüdü ve günlük işlerini yapabildi.

C) Tedavi sonrası kısalık oluşmadan kırık tamamen iyileşti ve hasta hiç aksaması olmadan spor aktiviteleri dahil günlük hayatına geri döndü. Boy grafisinde mekanik aksın ameliyatlı tarafta tamamen normal sınırlarda ayarlanmış olduğu görülmekte.

kaynamis kemikler img11

kaynamis kemikler img12

kaynamis kemikler img13

“Cable bone transport tekniği”

A) 3 yıl önce bir kaza sonrasında kaval (tibia) kemiği kırılmış ve sonrasında çeşitli ameliyatlar geçirmiş (28 yaşında). Kırık bölgesinde enfeksiyon ve kaynamama gelişmiş. Geldiğinde akıntılı, kötü kokulu yarası vardı ve üzerine basamıyordu. Ayrıca 3 yıldır işinde çalışamıyordu.

B) Enfeksiyon bölgesi temizlendi, plak ve vidalar çıkartıldı, “Cable bone transport tekniği” ile kemik kaydırma ameliyatı uygulandı (The New Intramedullary Cable Bone Transport Technique, Metin Kucukkaya, et al, J Orthop Trauma 2009). Bu teknik özellikle büyük kemik defektlerinin tedavisinde etkili bir yöntemdir.

C) Tedavi sonrası kırık tamamen iyileşti ve hasta günlük hayatına geri döndü.