"Cable bone transport tekniği" ile kemik boşlukları - kayıpları nasıl tedavi edilirler?

Cable bone transport

Uzun kemik kaynamamalarında (psödoartroz), kemik enfeksiyonlarında veya kemik tümörlerinin tedavisinde bazen kemik kayıpları ortaya çıkar. Kemikte oluşan bu defekt dediğimiz boş kemik bölgeleri ortopedik cerrahide çeşitli yöntemler ile tedavi edilebilirler. Klasik yöntemlerde transport edilen kemik parçası eksternal fiksatörün dışarıdan cildi ve kasları geçerek kemiği tutan tel veya çivileri ile olur. Transport süresince bu teller ve çiviler cilt üzerinde yol alarak ilerlerler. Bu durum tel ve çivilere bağlı olarak ciddi yumuşak doku komplikasyonlarına, cilt üzerinde skar dokularına ve izlere yol açar. Bu sorunlardan dolayı kemik defekti büyük olan hastalarda ciddi komplikasyonlar görülür. "CBT" tekniği ise Prof.Dr.Metin Küçükkaya tarafından geliştirilmiştir, yayınlanmıştır ve dünyada birçok hekim tarafından uygulanmaktadır (The New Intramedullary Cable Bone Transport Technique, Metin Kucukkaya, et al, J Orthop Trauma 2009). "CBT" tekniğinde transport edilen kemik parçası içeriden özel bir çelik tel ile kemik boşluğu doldurulacak şekilde taşınır. "CBT" tekniğinde yumuşak doku sorunları görülmez, ciltte iz yoktur, kemik iyileşmesi daha hızlıdır, çok büyük kemik defektleri (18-20 cm) tedavi edilebilir ve hasta konforu çok yüksekltir.

"CBT tekniği"

 kaynamis kemikler img8 cable

kaynamis kemikler img9 cable

kaynamis kemikler img24cable

“Cable bone transport tekniği”

A) 2 yıl önce ateşli silah yaralanması sonrasında kırık için 3 defa ameliyat geçirmiş ancak hepsi başarısız olmuş (37 yaşında). Geldiğinde sağ bacağının üzerine basamıyordu, ağrısı mevcuttu ve el ile muayenede patolojik hareket tespit edildi. Ayrıca 2 yıldır işinde çalışamıyordu.

B) Kaynamayan kırık bölgesi temizlendi. “Cable bone transport tekniği” ile kemik kaydırma ameliyatı uygulandı (The New Intramedullary Cable Bone Transport Technique, Metin Kucukkaya, et al, J Orthop Trauma 2009). Bu teknik özellikle büyük kemik defektlerinin tedavisinde etkili bir yöntemdir. Kısalık kalmaması için gereken miktarda kemik uzatması uygulandı. Tedavi sırasında hasta eksternal fiksatör takılı iken koltuk değneği yardımı ile sürekli yürüdü ve günlük işlerini yapabildi.

C) Tedavi sonrası kısalık oluşmadan kırık tamamen iyileşti ve hasta hiç aksaması olmadan spor aktiviteleri dahil günlük hayatına geri döndü. Boy grafisinde mekanik aksın ameliyatlı tarafta tamamen normal sınırlarda ayarlanmış olduğu görülmekte.

 

 

kaynamis kemikler img11cablekaynamis kemikler img12 cable

kaynamis kemikler img13

“Cable bone transport tekniği”

A)
3 yıl önce bir kaza sonrasında kaval (tibia) kemiği kırılmış ve sonrasında çeşitli ameliyatlar geçirmiş (28 yaşında). Kırık bölgesinde enfeksiyon ve kaynamama gelişmiş. Geldiğinde akıntılı, kötü kokulu yarası vardı ve üzerine basamıyordu. Ayrıca 3 yıldır işinde çalışamıyordu.

B) Enfeksiyon bölgesi temizlendi, plak ve vidalar çıkartıldı, “Cable bone transport tekniği” ile kemik kaydırma ameliyatı uygulandı (The New Intramedullary Cable Bone Transport Technique, Metin Kucukkaya, et al, J Orthop Trauma 2009). Bu teknik özellikle büyük kemik defektlerinin tedavisinde etkili bir yöntemdir.

C) Tedavi sonrası kırık tamamen iyileşti ve hasta günlük hayatına geri döndü.